Mỗi lần về nó lại dúi cho mình 1 thỏi son, mỗi lần một màu, từ đỏ hoa 10h đến đỏ rượu vang, từ son 18 tuổi…


Mỗi lần về nó lại dúi cho mình 1 thỏi son, mỗi lần một màu, từ đỏ hoa 10h đến đỏ rượu vang, từ son 18 tuổi đến già chát 50.
Sáng nay cầm cây son bôi bôi quệt quệt thấy nhớ nó thế, nhớ cái miệng vỏ don “ăn lở non lở núi”, nhớ cái vẻ cute mà hiểu chuyện của nó…
Con bé này nó hơn mình ở cái cách làm cho người khác nhớ nó


Phạm Hợp

Lại cua khoẻ

  Hong Anh Ngo

  Ko phải khoe mà đang makerting bán hàng cho con gái kkk

Hong Anh Ngo

Ko phải khoe mà đang makerting bán hàng cho con gái kkk

Tram Nguyen

Nhất con mẹ còn gì

  Hong Anh Ngo

  Tao cho mày chung mày ko nhận còn zề

Hong Anh Ngo

Tao cho mày chung mày ko nhận còn zề

Tuyết Mai

Mơ đc như nàng đấy

  Hong Anh Ngo

  Mơ làm gì, tôi share cho bà đó

  Tuyết Mai

  Hong Anh Ngo cho luôn nhé

  Hong Anh Ngo

  Tuyết Mai Minh Anh cơ hội có 1 không 2 nè. Thêm mẹ thêm người chăm sóc ná

  Tuyết Mai

  Hong Anh Ngo tui lại có con gái chăm sóc rùi

  Hong Anh Ngo

  ý tui dụ nó là bà sẽ chăm nó đó, bọn nó giờ khôn hơn mình nhiều

  Tuyết Mai

  Hong Anh Ngo uh thì mẹ con tui chăm nhau haha

  Hong Anh Ngo

  Tuyết Mai ui ui mừng hú, cho bà tuốt khỏi share

Hong Anh Ngo

Mơ làm gì, tôi share cho bà đó

Tuyết Mai

Hong Anh Ngo cho luôn nhé

Hong Anh Ngo

Tuyết Mai Minh Anh cơ hội có 1 không 2 nè. Thêm mẹ thêm người chăm sóc ná

Tuyết Mai

Hong Anh Ngo tui lại có con gái chăm sóc rùi

Hong Anh Ngo

ý tui dụ nó là bà sẽ chăm nó đó, bọn nó giờ khôn hơn mình nhiều

Tuyết Mai

Hong Anh Ngo uh thì mẹ con tui chăm nhau haha

Hong Anh Ngo

Tuyết Mai ui ui mừng hú, cho bà tuốt khỏi share

Hoàng Thị Mai

Chắc em cũng phải sản xuất 1 đứa thôi

  Hong Anh Ngo

  Ngay và luôn

  Hoàng Thị Mai

  Lập kế hoạch đã. Ji mà vội thế

Hong Anh Ngo

Ngay và luôn

Hoàng Thị Mai

Lập kế hoạch đã. Ji mà vội thế

Thuỷ Đỗ

Đợt này Minh Anh vẫn bán hàng à? Chị có mấy thỏi MAC được cho nhưng màu ko hợp bán giúp chị đi 😀

  Minh Anh

  E nghỉ ròi nhưng c có thì cứ chụp ảnh lên e thử up xem sao

Minh Anh

E nghỉ ròi nhưng c có thì cứ chụp ảnh lên e thử up xem sao


I go through these phases a lot but I honestly think they help and are needed

I go through these phases a lot but I honestly think they help and are needed

I go through these phases a lot but I honestly think they help and are needed. It is no secret I am on social media…a lot!! Working a business from my phone, being a stay at home mom and just…  Đọc tiếp

Some days I am a super crafty

Some days I am a super crafty

Some days I am a super crafty, play outside for hours kind of mom – – Other days I am a screw it, sit on the tablet and play games all day so I can clean in peace kind of…  Đọc tiếp

The reality of working out at home – nosey cats and crazy kids legs???

The reality of working out at home – nosey cats and crazy kids legs???

The reality of working out at home – nosey cats and crazy kids legs??? Never a dull moment around here, my workouts are always interesting?

Oh my my

Oh my my

Oh my my, what a busy day! Spent the whole day helping my mom clean out the basement, didn’t have any service all day which is sometimes nice but came home to a message I got the part time job…  Đọc tiếp

A healthy lifestyle isn’t just something I talk and post about, it is something I live, every single day!, Today I am going to my grandmother’s, to…

A healthy lifestyle isn’t just something I talk and post about, it is something I live, every single day!, Today I am going to my grandmother’s, to…

A healthy lifestyle isn’t just something I talk and post about, it is something I live, every single day! Today I am going to my grandmother’s, to help with some things around her house. It would be so simple for…  Đọc tiếp